ดร. พีระพงษ์ ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี วางแนวทางพัฒนาแฟรนไชส์

 

s2

 

s4

 

s3

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ในฐานะตัวแทนสมาคมแฟรนไชส์ ได้เข้าร่วมประชุม กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการร่วมกันหารือ แนวทางในการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทย ให้เติบโต ทั้งนี้ ท่าน ดร.สุวิทย์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโอกาส และอุปสรรคที่แท้จริงจากผู้ประกอบการโดยตรง    สำหรับแนวทางในการผลักดันแฟรนไชส์ไปสู่ตลาดโลก เป็นการวางแผนระยะยาว 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยแผนทางสมาคมวางไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี ทางสมาคมแฟรนไชส์ตั้งเป้าขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปสู่ตลาดโลก โดยเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ และ 2 ประเทศในเอเชีย คือ จีน ญี่ปุ่น และตะวันออกกลางอีก 1 ประเทศ

        ทั้งนี้ แผนที่สมาคมฯ วางไว้ว่าภายในระยะเวลา 3 ปีมีแฟรนไชส์เปิดตลาดต่างประเทศได้ 50 ราย สามารถขยายสาขาได้ 850 สาขาในต่างประเทศ โดยในปีแรกตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์ 22 ราย จำนวน 330 สาขา ในกลุ่มประเทศที่กล่าวมาข้างต้น สร้างมูลค่าตลาดช่วงเริ่มต้น 5,000 ล้านบาทต่อปี หลังจากนั้นปีต่อไปคาดมีมูลค่าตลาดทุกปี ปีละ 20,000 ล้านบาท และในอีก 5 ปีข้างหน้ามีสัดส่วนตลาด 5% จากตลาดแฟรนไชส์รวมของโลก

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ในฐานะตัวแทนสมาคมแฟรนไชส์ ได้เข้าร่วมประชุม กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการร่วมกันหารือ แนวทางในการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทย

ติดต่อเรา

contact 01 บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 356, 358, 360 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
contact 05 02-450-1335, 02-451-4367
mobile081-820-7711, 081-823-0099

  fax icon02-450-1335 #18

 

new logo 300

 

Newsletter

 Facebook icon  youtube icon