บรรยายสถาบันปัญญาภิวัฒน์

IMG 0202

ดร.พีระพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดการเรียนการสอนวิชาการจัดการแฟรนไชส์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกรุ่นที่ 7 ในหัวข้อ
IMG 0207
“หลักเกณฑ์ในการจัดทำสัญญาสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์” เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยทั้งนี้มีนักศึกษาปริญญาโทเข้าร่วม 40 ท่าน และบุคคลภายนอก ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์กว่าอีก 50 ท่าน

IMG 0210

IMG 0220

  

 

ติดต่อเรา

contact 01 บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 356, 358, 360 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
contact 05 02-450-1335, 02-451-4367
mobile081-820-7711, 081-823-0099

  fax icon02-450-1335 #18

 

new logo 300

 

Newsletter

 Facebook icon  youtube icon