4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย กรมพัฒนาธุรการค้า กระทรวงพาณิชย์

 MG 0556 resize

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีความเข้มแข็ง สร้างศักยภาพและมาตรฐานทัดเทียมสากล จากโครงการ “ยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทย 2557” หลังจากที่ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ตรวจประเมินคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์กว่า 100 กิจการ
 MG 0560 resize
โดยทำการสำรวจแต่ละกิจการและให้คะแนนคุณภาพมาตรฐานแฟรนไชส์ จนเหลือ 50 กิจการ ที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ กรมพัฒนาธุรการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดงาน “4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย” เพื่อมอบรางวัล “มาตรฐานแฟรนไชส์ ปี 2557” ให้กับ 50 กิจการที่ผ่านการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557
 MG 0490 resize
โดย นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "4 ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย" ชี้จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและมาตรฐานทัดเทียมสากล สร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขยายไปสู่ตลาดอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ในครั้งนี้ อ.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้ร่วมบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแนะนำแนวทางการทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานในหัวข้อ “ธุรกิจแฟรนไชส์มีดีอย่างไร” ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 MG 0571 resize
อ.พีระพงษ์ ได้เล่าว่า “ระบบแฟรนไชส์คือ การลงทุนที่มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ความเชี่ยวชาญ การบริหารและ ตราสินค้า แฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์สำหรับ การลดความเสี่ยงในการลงทุน การสร้างฐานการจัดจำหน่ายที่เข้มแข็งการสร้างการยอมรับในตราสินค้าที่ยืนยาว สามารถสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจด้วยการขยายตัวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ต้องคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างธุรกิจให้เป็นมาตรฐานเสียก่อน กลยุทธ์แฟรนไชส์จึงจะสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

 MG 0618 resize

 MG 0888 resize

 MG 0908 resize

 MG 0909 resize

IMG 8146

 

ภาพรวม 

 

ติดต่อเรา

contact 01 บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 356, 358, 360 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
contact 05 02-450-1335, 02-451-4367
mobile081-820-7711, 081-823-0099

  fax icon02-450-1335 #18

 

new logo 300

 

Newsletter

 Facebook icon  youtube icon