“หลักสูตร Food Business Development Program” รุ่นที่ 2

IMG 0169

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) รุ่นที่ 2 การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร” โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหารด้วยการพัฒนาด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหารด้วยการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ทางทีมที่ปรึกษา บิสิเนส โค้ช นำโดย อ.พีระพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว โดยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ได้แก่

IMG 0140

1) แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
2) หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบสำหรับแฟรนไชส์
3) หลักการและแนวทางการกำหนด Store concept
4) กฎหมายและการเงินในธุรกิจแฟรนไชส์
5) ระบบปฏิบัติการที่ควรรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์
6) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล สา หรับธุรกิจแฟรนไชส์
7) สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารในประเทศไทย และโอกาสสู่ AEC 

IMG 0159

การจัดหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากปี 2557 จึงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเป็นอย่างดี สำหรับท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เวปไซค์ของสถาบันอาหาร www.nfi.or.th

IMG 0247

IMG 0252


 

 

ติดต่อเรา

contact 01 บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 356, 358, 360 ชั้น 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
contact 05 02-450-1335, 02-451-4367
mobile081-820-7711, 081-823-0099

  fax icon02-450-1335 #18

 

new logo 300

 

Newsletter

 Facebook icon  youtube icon